תקנון האתר ותנאי שימוש

 1. תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאתר ״CYCLES TRADING״

ב.ח השכלה פיננסית בעמ, ח.פ. 516910122 (“החברה“) מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל בכתובת: www.cyclestrading.com (״האתר״).

האתר מאפשר רכישה מקוונת של תוכניות הכשרה דיגיטליות בתחום ההשקעות, המסחר ושוק ההון (תוכניות ההכשרה). תוכניות ההכשרה כוללות, בהתאם לתוכנית ההכשרה שתירכש, קורס דיגיטלי (הקורס), גישה לקהילת הסוחרים בדיסקורד (קהילת הסוחרים), ייעוץ וליווי דיגיטלי, גישה לדוחות חודשיים (הדוחות) ועוד (הכל יחד יכונה להלן השירותים).

כמו כן, ניתן למצוא באתר מידע אודות החבילות והשירותים, בלוג הכולל מאמרים ותכנים בתחום המסחר ושוק ההון ועוד (התכנים).

 1. השימוש באתר:
  1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין החברה בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיוב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).
  2. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
  3. רכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.
  4. ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה.
  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 2. הרשמה לשירותים וביצוע רכישה באתר:
  1. ניתן להירשם ולרכוש את תוכניות ההכשרה והשירותים באמצעות האתר באופן נוח ומאובטח.
  2. ההרשמה לתוכניות ההכשרה וקבלת שירותים כרוכה ברכישת מנוי, ותשלום חודשי או תקופתי, בהתאם למנוי הנרכש (המנוי).
  3. האתר מציע מספר מסלולי מנוי וחבילות שירות לבחירת הלקוח. הפרטים אודות מסלולי המנוי וחבילות השירות יוצגו בדפי האתר.
  4. ניתן לבצע רכישה של הדוחות בלבד, ללא רכישת קורס. רכישת הדוחות מוצעת לרכישה לתקופות משתנות של חודש אחד או רבעון או שנה.
  5. התשלום בגין הרשמה למנוי באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשם או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
  6. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון חבילות השירות ו/או תוכניות ההכשרה ו/או השירותים שכוללת חבילות השירות או להפסיקם או לשנות את המחירים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.
  7. בעת הרכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. החברה רשאית לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הרכישה, והיא רשאית לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, החברה תחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.
  8. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, החברה תהיה רשאית להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והיא רשאית לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לחברה עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של החברה. במידה והחברה תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את החברה בכל ההוצאות שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.
  9. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל עלפי שיקול דעתה הבלעדי.
  10. ההרשמה והתשלום באתר יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הנרשם הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  11. החברה לא תהיה אחראית על פעילות עוינת מצד גורמים זרים ו/או גורמים שלישיים, ולכן החברה לא תהיה אחראית על מקרים של גניבת פרטי אשראי, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל.
 3. אספקת השירותים: 
  1. הקורס והדוחות אשר מועברים אל המשתמש במסגרת השירותים יסופק באמצעות האזור האישי של המשתמש באתר, אשר הכניסה אליו תהיה באמצעות שם משתמש וסיסמה, שימסרו אל הלקוח באמצעות הודעה לדואל שלו. המשתמש מסכים לשמור את סיסמתו בסודיות, ומאשר כי: (1) חשבונו הוא אישי; (2) הוא יהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונו; (3) הוא לא יאפשר לאחר גישה לחשבונו האישי; (4) הוא לא יפיץ ו/או יעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את תכני הקורס והדוחות המוצגים בחשבונו.
  2. הדוחות יוצגו באזור האישי של המשתמש באתר בתחילת כל חודש קלנדרי, ועד ה– 2 לחודש, למעט מקרים של שבתות וחגים יהודיים.
  3. הדוח יועבר בהתאם לתקופת השירות שנרכשה על ידי הלקוח (לדוגמה: ברכישת הדוח לרבעון (ללא מנוי), הדוח יועבר בתחילת כל חודש קלנדרי באותו הרבעון; ברכישת דוחות במסגרת רכישת מנוי לחצי שנה, הדוח יועבר בתחילת כל חודש קלנדרי באותה חצי שנה וכך הלאה). במקרה של רכישת דוח לפני היום ה-15 לחודש, יועבר אל הלקוח הדוח של אותו חודש לקנדרי. במקרה של רכישת דוח לאחר היום ה-15 לחודש, הלקוח יקבל גישה לדוח של החודש הקלנדרי העוקב (החודש הקלנדרי הבא).
  4. הצפייה בקורס תתאפשר משני מכשירי תקשורת (כגון מחשב, טלפון, טאבלט וכיוב) בלבד. במקרה שייעשה ניסיון לצפייה בקורס ביותר משני מכשירי תקשורת, הגישה לקורס תיחסם, ותתאפשר מחדש רק לאחר בירור של החברה ובדיקה כי לא נעשה שימוש על ידי צד גשאינו המשתמש הרוכש.
  5. יובהר כי יש באפשרותה של החברה לבדוק באמצעות אלקטרונים העברה של הקורס ו/או הדוחות לצדדים שלישיים שאינם רשאים להשתמש בקורס ו/או בדוחות. אם בוצעה על ידי המשתמש העברה של הקורס ו/או הדוחות לצדדים שלישיים, גישתו של המשתמש לקורס ו/או לשירותים תיחסם לצמיתות, והוא לא יהיה זכאי לחידוש הגישה, או להחזר כספי כלשהו בשל חסימת הגישה לקורס ו/או לשירותים.
  6. הגישה לקהילת הסוחרים תוענק באמצעות קישור ליישום הדיסקורד. השימוש בקהילת הסוחרים הינו בכפוף לאישור המשתמש את חוקי השרת המוצגים בדיסקורד. יובהר כי המידע והתכנים המוצגים בקהילת הסוחרים מסופקים לשם העשרה ולימוד בלבד, אינם מהווים המלצה כזאת או אחרת, ואין להשתמש בהם עבור ביצוע פעולות קניה או מכירה. כל פעולה שיבצע המשתמש בעקבות הסתמכות על המידע המוצג בקהילת הסוחרים הינה על אחריות המשתמש בלבד, ועליו לבצע את כלל הבדיקות הנדרשות בטרם קבלת ההחלטה.
  7. הגישה לשירותים תהיה למשך תקופת המנוי. יובהר כי הגישה לקורס והגישה לערוצי התלמידים בקהילת הסוחרים תהיה לתקופה בלתי מוגבלת, בכפוף לשיקול דעת החברה.
  8. שירותים אשר מועברים באופן מקוון יסופקו באמצעות מערכת ה– ZOOM ו/או במערכת היוועדות חזותית אחרת עליה תחליט החברה. קישור למפגש באמצעות ה– ZOOM יועבר אל הלקוח במועד השירות באמצעות הדואל. ככל ולא התקבל הקישור, יש ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הגישה לשירותים בכל עת, לרבות, אך לא רק, במקרים של סגירת האתר ו/או הפסקת פעילות האתר ו/או החברה וכיוב. יצוין כי, במקרה של החלטת החברה על הפסקת פעילות, תוענק למשתמש גישה לשירותים למשך תקופה של 12 חודשים בטרם הפסקת הגישה לשירותים.
  10. יובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את הפלטפורמות באמצעותן תוענק הגישה למגוון השירותים, וכן את התכנים המועברים במסגרת השירותים, ו/או את המנחים המעבירים את הקורס, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.
  11. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אימתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או ספקים חיצוניים ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדואל, מלחמה, שביתה או השבתה, פעולות חבלה, הפרעות לסדר הציבורי, מעשה או  מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו  על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה.
 4. מדיניות ביטול עסקה:
  1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לחברה בכתב באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
  2. ביטול עסקה וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום הרכישה, עבור דמי ביטול בגובה 5% מסכום העסקה או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם), ובניכוי 4,790 שח עבור הקורס שסופק ללקוח בעת הרכישה (ככל וסופק קורס). במקרה והתבקש הביטול לאחר שהחל מתן השירותים, יהיה חייב הלקוח לשלם לחברה גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין החלק היחסי בשירות שאותו צרך. תשלומים אלו הינם התשלומים היחסיים עבור השירותים שסופקו ללקוח עד בקשת הביטול.
  3. במקרה של בקשה לביטול שתתקבל  לאחר 14 ימים, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  4. במקרה של ביטול רכישת דוחות ללא מנוי יחולו ההוראות שלהלן:
   1. ברכישת דוח לחודש אחד וקבלת הדוח באופן מיידי, לא ניתן לבטל את העסקה, והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו;
   2. ברכישת דוח לחודש אחד וקבלת הדוח בתחילת החודש הקלנדרי העוקב, הלקוח יהיה זכאי לביטול והחזר כספי בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה, ובתנאי שהדוח טרם סופק לו. ככל והדוח סופק ללקוחהוא לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו;
   3. ברכישת דוחות לתקופה של רבעון או שנההלקוח יהיה זכאי לביטול והחזר כספי בתוך 14 ימים מיום ביצוע הרכישה. במקרה בו סופקו דוחות עד לבקשת הביטול, הלקוח יחויב בתשלום היחסי עבור הדוחות שסופקו. יובהר כי המחיר שיחויב עבור הדוחות שסופקו יהיה בהתאם למחיר של רכישת דוח לחודש אחד, ולא בהתאם למחירים המוזלים שקיבל הלקוח במסגרת רכישה לרבעון או לשנה.
   4. במקרה של בקשה לביטול שתתקבל  לאחר 14 ימים, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
  5. ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהחברה המאשרת זאת.
  6. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981.
 5. קניין רוחני:
  1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, הקורס, התכנים המוצגים באתר ובקורס, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לחברה או נתן רישיון לחברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיה העסקיים של החברה.
  2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה.
  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצריםאו סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 6. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
  1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.
 7. הצהרות משתמש:
  1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.
  2. החברה רשאית למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים ו/או רכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.
 8. פעילות אסורה באתר:
  1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי החברה באופן ספציפי.
  2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:
   1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהחברה;
   2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;
   3. לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דואל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דואל באמצעים אוטומטיים;
   4. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
   5. להונות או להטעות את החברה ו/או את משתמשי האתר;
   6. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;
   7. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
   8. לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;
   9. להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
   10. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר ו/או בחברה;
   11. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;
   12. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר ו/או החברה;
   13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
   14. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;
   15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;
   16. לבצעפעולהשתפגעאותזיקלאתר, בהתאם לשיקול דעתה של החברה;
   17. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.
  3. מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.
 9. תוכן צדדים שלישיים:
  1. החברה רשאית להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (אתרי צד שלישי) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (תוכן של צד שלישי). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי החברה והחברה לא אחראית לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.
  2. החברה לא לוקחת אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.
  3. יצוין כי לחברה ישנם הסכמי שיתוף פעולה עם ברוקרים להפניית לקוחות, והחברה מתוגמלת עבור כל התקשרות של לקוח עם הברוקר. . . יובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין הברוקר ללקוח, אלא גורם מקשר בלבד, וכל האחריות על ההתקשרות חלה על הלקוח בלבד.
 10. ניהול האתר:
  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
 11. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
  1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת.
  2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
  3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
  4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתה הבלעדי של החברה). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  5. מובהר כי אין חובה עלפי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.
  6. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר והחברה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת עלפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס‘ 40) התשסח – 2008 (חוק התקשורת).
  9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה עללהסרה מרשימת התפוצהאו כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לחברה בדואל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאית החברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.
  10. החברה רשאית לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. אם בעת השארת הפרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
   2. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי עלפי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   3. אם הופרו תנאי התקנון;
   4. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
   5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.
  11. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכדהמופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית עלפי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.
  12. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  13. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לחברה אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.
 12. סיום:
  1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, החברה שומרת על זכותה למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, החברה רשאית להפסיק את השימוש שלך באתר וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.
 13. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  1. החברה שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. החברה אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.
  2. החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.
  3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשליםוהכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
  4. החברה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.
 14. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז ירושלים תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר ו/או החברה.
 15. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
  1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה שומרת על זכותה לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 16. אחריות:
  1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  2. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
  3. יובהר כי תכני האתר ו/או התכנים המוצגים במסגרת הקורס והשירותים אינם מהווים ייעוץ השקעות בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנה-1995. החברה אינה מחזיקה ברישיון לייעוץ השקעות על פי החוק האמור, ועל כן אינה מעניקה ייעוץ השקעות. לפיכך האחריות על קבלת ההחלטות של הלקוח וההסתמכות על תכני האתר והתכנים המוצגים במסגרת הקורס והשירותים הינה באחריות המשתמש בלבד, ועליו לבצע בדיקה מקיפה בטרם הוא מבצע פעולה כלשהיא, וכן להתייעץ עם גורמים מקצועיים מוסמכים.
  4. האמור בתכני האתר ובתכנים המוצגים במסגרת הקורס והשירותים אינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ פיננסי ו/או ייעוץ פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או הצעה לביצוע פעולות ו/או המלצה. כמו כן, אין לראות בתכני האתר ובתכנים המוצגים במסגרת השירותים שום סוג של הצעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה לביצוע כל פעולה פיננסית. כל פעולה שנעשית על פי המידע המוצג באתר ובמסגרת השירותים הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
  5. תכני האתר והתכנים המוצגים במסגרת הקורס והשירותים מסופקים לשם הלימוד וההעשרה בלבד וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש. אין לראות במידע בתוכן, באתר ו/או בקורס ו/או בשירותים משום הבטחה לתוצאה כלשהי. הלקוח מצהיר ומבין שאין באפשרות החברה להתחייב בפניו להשגת תשואה ורווחים במסגרת הקורס והשירותים ובכלל במסגרת המסחר בשוק ההון והוא מבין שלמרות הליווי האישי ומתן השירותים, יוכל להיווצר לו גם הפסד כספי.
  6. ללקוחות לא תהיה כל טענה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת תוכן מהאתר ו/או מהקורס ו/או מקהילת הסוחרים ו/או משירותי החברה המוצגים באתר, אפילו אם החברה הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה החברה לא תהווה תחליף או תישא באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק לרכושו ו/או לרכושם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש באתר ו/או בקורס ו/או בשירותים.
  7. חל איסור להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים את התכנים המוצגים במסגרת הקורס והשירותים ובאתר, וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה.
  8. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואידיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.
 17. מדיניות פרטיות:
  1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות.
  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים ו/או הרשמה ורכישה באתר, החברה אוספת מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי (לרבות באמצעות שימוש ב “Cookies”) והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת (המידע הנמסר בעת השארת פרטים ו/או הרשמה ורכישה באתר והמידע הנאסף על ידי החברה כאמור בפסקה זו יכונו יחד: המידע הנאסף באתר). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את החברה לצרכים הבאים:
   1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   2. תפעולו התקין של האתר;
   3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;
   4. שיפור שירות הלקוחות של האתר והחברה;
   5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   6. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   7. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   8. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים אותם החברה מספקת;
   9. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מעת לעת.
  3. החברה ו/או מי מטעמה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמה להם היא מספקת את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  4. יחד עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים (למעט מידע רגיש) בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   2. החברה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   3. על מנת להגן על זכויותיה המשפטיות והקנייניות של החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לאתר זה;
   4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   5. אם תפר את התקנון של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   6. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   7. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים.

כמו כן, יתכן שהחברה תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר;

   1. אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר ו/או החברה יעברו לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
  1. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף באתר.
  2. הזכות לבקש גישה למידע הנאסף עליך באתר או הזכות להישכח: עומדת לך הזכות לבקש מהחברה לקבל גישה למידע הנאסף עליך על ידי החברה באתר או הזכות לבקש את מחיקת המידע הנאסף עליך על ידי החברה באתר. אם ברצונך לבקש לגשת או לבקש את מחיקת המידע כאמור, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות בתחתית התקנון.
 1. שיפוי:
  1. על הגולש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להםובכלל זה שכט עוד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.
 2. שונות:
  1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד החברה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. החברה תהיה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.
 3. צרו קשר:
  1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

אחדות 274, קדר;

טלפון והודעות וואטסאפ:

055-5601879;

דואל:

Support@cyclestrading.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: ינואר 2024